GRUPA SŁONECZKA W TEATRZE NA PRZEDSTAWIENIU PT. "CZARODZIEJSKI OŁÓWEK"