O NAS

O NAS

Witamy serdecznie w naszym przedszkolu, które jest wyjątkowym- w nim bowiem wszyscy jesteśmy razem. Zapraszając Państwa do odwiedzenia naszej strony, mamy nadzieję, że będzie ona stanowiła doskonałą formę przewodnika po naszym przedszkolu, zarówno dla tych, którzy zechcą nas jedynie odwiedzić, jak i tych, którzy zechcą powierzyć nam swoje dzieci. Placówka obejmuje siedem oddziałów przedszkolnych, wyposażonych w odpowiednie sprzęty, materiały i pomoce dydaktyczne, dostosowane do możliwości, zainteresowań i potrzeb rozwojowych wychowanków. Baza i wyposażenie przedszkola zapewniają odpowiednie warunki do realizowania zadań statutowych placówki oraz możliwości osiągania wysokiej jakości jej pracy. Oprócz sal przedszkolnych, placówka posiada odpowiednie zaplecze kuchenne, gdzie przyrządzane są smaczne i zdrowe posiłki. Przedszkole ma własny ogród oraz duży i dobrze zagospodarowany plac zabaw wyposażony w piaskownice, zjeżdżalnie, drabinki do wspinania, domki dla dzieci oraz inne atrakcyjne obiekty zabaw dziecięcych. Ambicją i dążeniem wszystkich nas jest wykreowanie wizerunku przedszkola nowoczesnego, otwartego na potrzeby dzieci i ich rodziców, łączącego harmonijne elementy wychowania i dydaktyki z wymogami integracji i współczesności, przedszkola wykorzystującego swoje atuty dla wszechstronnego rozwoju dzieci. Mamy nadzieję, że wizyta w naszym przedszkolu dostarczy Państwu wielu niezapomnianych wrażeń. Zapraszamy więc do odwiedzenia i zaufania kompetencjom w pełni oddanej dzieciom dyrekcji i kadry nauczycielskiej.

Priorytety Naszej pracy wyznaczają indywidualne potrzeby każdego dziecka. To poprzez spersonalizowane podejście do każdego młodego człowieka, kształtowana jest jego osobowość, charakter oraz autonomia jako kryterium rozwoju podmiotowości w społecznej przestrzeni życiowej. Podmiotowość ujmowana może być poprzez kryteria pedagogiczne i edukacyjne.

W naszym przedszkolu codziennie:

 • Kształtujemy umiejętności społeczne dzieci poprzez porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych,
 • Kształtujemy czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku,
 • Wspomagamy rozwój mowy dzieci,
 • Wspieramy dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
 • Kształtujemy sprawności fizyczną dzieci i wychowanie zdrowotne,
 • Wdrażamy dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
 • Wychowujemy przez sztukę – dziecko widzem i aktorem, muzyka, śpiew, pląsy i taniec oraz różnorodne formy   plastyczne,
 • Wspomagamy rozwój myślenia logicznego, abstrakcyjnego oraz umiejętność podejmowania decyzji,
 • Wspomagamy rozwój intelektualny dzieci wraz z edukacją matematyczną,
 • Wdrażamy wychowanie przyrodnicze dla poszanowania roślin i zwierząt oraz kształtujemy umiejętność rozpoznawania i rozumienia zjawisk atmosferycznych,
 • Kształtujemy gotowości do nauki czytania i pisania.

 WSPÓŁPRACUJEMY Z NASTĘPUJĄCYMI INSTYTUCJAMI:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogicza Nr 1,
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
– Komenda Państwowej Straży Pożarnej,
– Komenda Miejska Policji,
– Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
– Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego,
– Muzeum im. Jacka Malczewskiego,
– Miejska Biblioteka Publiczna,
– Kino ?Helios?,
– Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu,
– Centrum Kultury ?Południe?,
– Dom Kultury ?Borki?,
– Muzeum Wsi Radomskiej,
– Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu,
– Centrum Edukacji Ekologicznej,
– Centrum Edukacji Przyrodniczej im. Ks. Bp. Jana Chrapka w Nadleśnictwie Marcule,
– Kozienicki Park Krajobrazowy,
– Muzeum Etnograficzne w Augustowie,
– Reba S.A
– P.P.U.H. Radkom,
– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17,
– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21,

KADRA
Tworząc przyjazną, rodzinną atmosferę, chcemy zapewnić naszym dzieciom warunki do
wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji oraz tworzyć klimat sprzyjający
pełnemu i harmonijnemu rozwojowi wychowanków. Pragniemy aby nasze przedszkolaki wyrosły na
osoby radosne, kreatywne, samodzielne i odpowiedzialne. Bogaty program dydaktyczny umożliwia im
rozbudzanie zainteresowań , a bliski kontakt ze sztuką wykształca w nich wrażliwość estetyczną i emocjonalną. Przedszkole zatrudnia nauczycieli z wysokimi kwalifikacjami pedagogicznymi, którzy
nadal chętnie doskonalą swoje umiejętności na kursach , warsztatach i studiach podyplomowych.
Wspólną cechą wszystkich naszych nauczycieli jest zaangażowanie w kontakt z dziećmi i ich rodzicami,
troskliwość, cierpliwość i szacunek dla indywidualności każdego człowieka.


DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Renata Zimnicka
– nauczyciel dyplomowany godziny pracy dydaktycznej:
czwartek 12.30 -15.30
piątek 8.00 -11.00
godziny pracy administracyjnej:
poniedziałek 9.00 – 14.00 wtorek 9.00 – 13.00
środa 10.00 – 14.30 czwartek 15.30 – 17.00 piątek 11.00 – 14.30


NAUCZYCIELE

 1. mgr Diaczenko Agata – nauczyciel dyplomowany (urlop dla poratowania zdrowia)
 2. mgr Gozdór Renata – nauczyciel dyplomowany
 3. mgr Górska Karolina -nauczyciel początkujący (zastępstwo)
 4. mgr Iwańczyk- Dziedzic Emilia – nauczyciel mianowany
 5. mgr Kapusta Wioletta – nauczyciel mianowany
 6. mgr Kierzkowska Justyna – nauczyciel dyplomowany
 7. mgr Kołtun Aneta – nauczyciel mianowany
 8. mgr Kondej Paulina – nauczyciel mianowany
 9. mgr Lesiak Marta – nauczyciel kontraktowy (urlop macierzyński)
 10. mgr Lis- Wnukowska Aneta – nauczyciel kontraktowy (zastępstwo)
 11. mgr Lutka Alicja – nauczyciel dyplomowany
 12. mgr Moris Monika – nauczyciel mianowany
 13. mgr Katarzyna Mosiołek- nauczyciel kontraktowy
 14. mgr Przybylska Aldona – nauczyciel dyplomowany
 15. mgr Pudzianowska Aneta – nauczyciel dyplomowany
 16. mgr Siek- Dabińska Aneta – nauczyciel kontraktowy (urlop macierzyński)
 17. mgr Sobień Agnieszka – nauczyciel dyplomowany
 18. mgr Tkaczyk Katarzyna – nauczyciel dyplomowany
 19. mgr Tusińska Joanna – nauczyciel dyplomowany
 20. mgr Tuzimek- Rola Karolina – nauczyciel mianowany
 21. mgr Zielińska Ewa – nauczyciel dyplomowany
 22. mgr Zielonka Izabela – nauczyciel dyplomowany
  RELIGIA
 23. mgr Renata Miszczyk
 24. mgr Małgorzata Kopera
 25. JĘZYK ANGIELSKI -mgr Joanna Kowalczyk
 26. PSYCHOLOG -mgr Beata Balary
 27. PEDAGOG SPECIALNY– mgr Natalia Spytek
 28. LOGOPEDA– mgr Beata Darecka