WAKACJEWAKACJE

DROGIE DZIECI, SZANOWNI RODZICE Ktoś mądry powiedział kiedyś, że życie składa się z powitań i pożegnań. To zdanie z pewnością możemy przytoczyć dzisiaj, choć my osobiście wolimy powitania. Dziękujemy wszystkim [...]

WYTYCZNE I PROCEDURYWYTYCZNE I PROCEDURY

GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNYJarosław PinkasWytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnegoz dnia 4 maja 2020 r. l dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad [...]