WYTYCZNE I PROCEDURYWYTYCZNE I PROCEDURY

GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNYJarosław PinkasWytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnegoz dnia 4 maja 2020 r. l dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad [...]

Category:

Tags: