"MATEMATYCZNE TRÓJECZKI" W GRUPIE JEŻYKI- ZAPIS GRAFICZNY LICZBY 3 Z JESIENNYCH LISTKÓW