Dzień Otwarty w Przedszkolu.


Zapraszamy wszystkie nowoprzyjęte dzieci, które od 1 września 2021r rozpoczną edukacje przedszkolną wraz z opiekunem na zajęcia adaptacyjne organizowane w naszym przedszkolu w dniu 30.08.2021r w godzinach 10.00-11.00.

Celem zajęć adaptacyjnych jest ułatwienie maluszkowi bezstresowego wkroczenia w świat grupy przedszkolnej. Podczas zajęć dzieci poznają przedszkole, nauczycieli i personel placówki. Uczestniczyć będą w zajęciach ruchowych, plastycznych oraz zabawach integracyjnych w sali. Pragniemy, aby wszystkie dzieci z uśmiechem, bez stresu i płaczu powitały nowy rok szkolny, i z radością przychodziły do naszego przedszkola.

Serdecznie zapraszamy: Pani Dyrektor, nauczyciele i wszyscy pracownicy przedszkola.