INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA

Szanowni Państwo,

Rada Rodziców wybrała ubezpieczenie w firmie InterRisk EDU Plus w kwocie 55zł.

Prosimy o wpłaty ustalonej kwoty na konto :

NR KONTA: 24 1240 4083 4550 1030 0008 7482

Osoba do kontaktu:

Lucyna Pachocka

Galeria Ubezpieczeń

Biuro:

26-600 Radom

ul.Wernera 5 lok.6

tel. 601-053-056

W terminie do 15 października 2020 r.

W przypadku braku możliwości wpłaty na konto prosimy o dostarczenie powyższej kwoty, w kopercie do wychowawców grup.