^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

WYDARZENIA

03.01.2019 Nasze przedszkole odwiedzili aktorzy z Agencji artystycznej "Blaszany Bębenek" z Trzebini. Gościli oni z przedstawieniem „Skarb to nie tylko złoto”. Przedszkolaki obejrzały wesołą i wciągającą historię dwójki krasnali, którzy na polecenie króla wyruszyli do lasu, aby odnaleźć roślinę potrzebną do sporządzenia mikstury. Miała ona pomóc w wypędzeniu dokuczliwych nietoperzy z zamku. Okazało się, że czekały ich tam zabawne, czasem niebezpieczne oraz pouczające przygody. Jednak z pomocą naszych dzielnych i odważnych dzieci, które uwolniły krasnala z pajęczej sieci, udało im się szczęśliwie zakończyć swoją podróż. Spektakl przybliżył przedszkolakom czym jest prawdziwa przyjaźń oraz dlaczego należy słuchać starszych od siebie osób i nie ufać nieznajomym. W przedstawieniu wykorzystano znane wszystkim dzieciom piosenki. Nasi widzowie mieli stały kontakt z żywym aktorem, bo oprócz wspólnego tańca i śpiewu mogli wziąć udział w ratowaniu krasnali przed niebezpieczeństwem oraz wspólnym poszukiwaniu rośliny. Wszystkim bardzo się podobało.

 

 

19.12.2018 Wigilia rozpoczyna święta bożego Narodzenia- rodzinne święta pełne pięknych tradycji i podniosłego nastroju. Wieczór wigilijny jest najbardziej uroczystym i wzruszającym wieczorem wzajemnego zbliżenia, lekcją miłości, zadumy i refleksji.

Jezus przyszedł na świat, po to, by czynić dobro wszystkim ludziom. Wskazywał na właściwe postępowanie wobec bliźniego, dobre uczynki, które prowadza do zbawienia. wartości te zawarte są w wielu baśniach i bajkach dla dzieci. Taka właśnie była myśl przewodnia jasełek. Nowonarodzonemu Jezusowi, nad którym z największą miłością czuwała Maryja Panna i Święty Józef, złożyły wizytę postacie z lubianych i dobrze znanych wszystkim bajek i baśni. Małego Jezuska odwiedziła Dziewczynka z zapałkami, Jaś i Małgosia, Smerf, Kopciuszek, Sierotka Marysia, Czerwony Kapturek oraz Pinokio, by ofiarować Maleńkiemu różne dary i przekazać pozytywne wartości.

Na zakończenie "Bajkowych Jasełek" Pani Dyrektor złożyła bożonarodzeniowe życzenia wszystkim uczestniczącym  w spotkaniu.

 

14.12.2018 W grupie Muchomorki warsztaty plastyczne poprowadziła mama Leny. Dzieci wykonały aniołki i bałwanki, które ozdobiły naszą tablicę. 

 

Rola czytania w rozwoju dziecka”

 

 

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższym tekstem, w którym przedstawiamy solidne argumenty dlaczego warto czytać dzieciom.  

 

Codzienne głośne czytanie jest szczepionką przeciwko wielu niepożądanym wpływom i zagrożeniom dla umysłu i psychiki dziecka ze strony współczesnej cywilizacji. Czytelnictwo jest jednym z bardzo ważnych źródeł oddziaływania na osobowość dzieci, młodzieży i dorosłych. W szczególności sprzyja w poznaniu świata, rozszerzaniu kręgu  doświadczeń, rozwijaniu uczuć wyższych, kształtowaniu systemów wartości i postaw moralno-społecznych i estetycznych oraz wypełnianiu wolnego czasu. Z tych względów wdrażanie dzieci do czytania staje się ważnym zadaniem dla wszystkich. Pierwszymi osobami czytającymi małemu dziecku są RODZICE. To oni powinni być świadomi, że ich dzieci prócz potrzeb materialnych mają również potrzeby psychiczne, które są ważniejsze od tych pierwszych. To rodzina zaspokaja te potrzeby w pierwszej kolejności. Jej właściwy klimat czyni bardzo skutecznym oddziaływanie pedagogiczne i wychowawcze. Jak wiemy osobowość człowieka zaczyna kształtować i rozwijać się od wczesnego dzieciństwa - podstawowe znaczenie w tym rozwoju ma wiek przedszkolny. Jest to okres, w którym dziecko doznaje pierwszych przeżyć emocjonalnych, dokonuje pierwszych obserwacji i gromadzi swoje spostrzeżenia, doświadczenia, zdobywa wzorce postępowania. Umysł dziecka jest tak chłonny, że powinno się starannie wybierać i dostarczać odpowiednie słowa, sytuacje i przeżycia. Pierwsze kontakty dziecka z książką rozpoczynają się już w okresie przedpiśmiennym i polegają na traktowaniu bajki jako zabawki, przedmiotu do manipulowania. W miarę dorastania, zdobywania estetycznych doświadczeń, pojawia się i rośnie świadomość specyficznej funkcji słowa w literaturze. Dokonuje się to przez słuchanie jak dorośli mówią do dziecka, opowiadają mu różne historie, śpiewają piosenki i wreszcie czytają bajki. Sposób czytania, rozumienia i przeżywania wartości związanych z książką zaprezentowany przez osobę czytającą decyduje o jego przyszłych zainteresowaniach literaturą. Pojawiające się w utworach sposoby zachowania, pozytywne postawy wobec życia, właściwego stosunku do ludzi, utrwalają się w psychice dziecka, tworząc tym samym określone cechy jego osobowości, kształtują jego zachowanie, nawyki, przekonania, charakter, jak również pomagają dokonać wyboru. W pracy przedszkola bardzo szeroko wykorzystywana jest literatura dziecięca zwłaszcza bajki, wiersze, opowiadania czy baśnie. Pomaga ona dotrzeć do dzieci i w przystępny dla nich sposób przybliżyć im wartości moralne, zrozumieć pewne zależności. Pomaga także nauczycielom urozmaicać zajęcia prowadzone z dziećmi. Wiersze, bajki, opowiadania są często podstawą do organizowania zajęć edukacyjnych, ponieważ sprzyjają  rozwijaniu wyobraźni, stanowią inspirację do prac plastycznych, jak również zachęcają dzieci do odtwarzania ich treści w zabawach twórczych  i ciekawych  formach aktywności teatralnej.   Słuchanie opowiadania nauczyciela, rozmowy o treści ilustracji książkowej, oglądanie inscenizacji teatralnej emocjonalnie angażuje dzieci i wyzwala w nich spontaniczne reakcje. Przedszkolak, chociaż nie zawsze rozumie treść, wsłuchuje się w brzmienie głosu nauczyciela, często utożsamia się z losami głównych bohaterów, a zainteresowanie dziecka tekstem literackim to krok w stronę wywołania potrzeby obcowania z literaturą. Należy jednak pamiętać, że dziecko samo nie upomni się o książkę. Nie jest to bowiem tak naturalna potrzeba jak zabawa. Od nas więc zależy, czy wprowadzimy dziecko w ten specyficzny świat wartości, które warto przejąć, czy nauczymy je odróżniać dobro od zła, podając literackie wzory postępowania. Czytanie jest dziś ważniejsze niż było kiedykolwiek w przeszłości. Świat jest coraz bardziej skomplikowany, lawinowo przyrasta ilość informacji, podawanej przez radio czy telewizję. Żyjemy w cywilizacji telewizyjnej, w której wychowują się nasze dzieci. Badania naukowe  wykazują szkodliwość nadmiernego oglądania przez nie telewizji .Telewizja nie rozwija u dzieci myślenia i skraca ich przedział uwagi, wiele programów wywołuje lęki i niepokój oraz znieczula na agresję. Dlatego też powinniśmy codziennie dzieciom czytać np. bajki. 

 

Bajka kształci i wyrabia u małego odbiorcy smak estetyczny, pobudza i wzbogaca jego wyobraźnię. Reasumując -  głośne czytanie bajek dziecku: 

 

 • Zapewnia emocjonalny rozwój dziecka 

 • Uczy wartości moralnych 

 • Poszerza wiedzę ogólną, rozbudza zainteresowania 

 • Buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem 

 • Rozwija wrażliwość i empatię 

 • Uczy myślenia, poprawia koncentrację 

 • Zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera 

 • Kształtuje na całe życie nawyk czytania i zdobywania wiedzy .

 

Od każdego kontaktu z bajką prowadzi droga pobudzająca działanie dziecka: do nauki tekstu na pamięć, odtwarzanie jego treści w zabawie lub podjęcie zawartej w tekście inspiracji do tańca, biegu, podskoków. Dzieci chętnie wcielają się w role księżniczek, chłopcy w rolę rycerzy, Batmanów bądź innych, znanych bohaterów. Dzięki literaturze dziecięcej można dostarczyć małemu człowiekowi wiedzy o innych ludziach, jego przeżyciach, o faktach, o kulturze i obyczajach różnych narodów, o przyrodzie i pięknie krajobrazu. 
Tekst literacki przedstawiany dzieciom przemawia do dzieci językiem emocjonalnym pobudzającym procesy uczuciowe i wywołującym bogate wyobrażenia, zmusza także do refleksji i ustosunkowania się do przedstawionych wydarzeń i postaci. Dokonując oceny postępowania postaci, występujących w bajkach dziecko zdobywa umiejętność samooceny, uczy rozróżniać prawdę od fałszu, dobra od zła, wyzbywa się egoizmu, uwrażliwia na cierpienia innych, a sytuacje komiczne wywołają śmiech i radość. Wspólna głośne czytanie bajek wpływa nie tylko na rozwój emocjonalny dziecka, ale także sprzyja: rozwijaniu komunikacji językowej dziecka, wzbogacaniu słownictwa, poprawności gramatycznej i stylistycznej wypowiedzi, kształceniu mowy ekspresyjnej. 
My jako dorośli musimy pamiętać, że czytanie powinno się kojarzyć dziecku z radością,         a nigdy z przymusem, stresem, nudą lub karą. Wybierajmy do czytania tylko te bajki, które: 

 

 • Mają sens i są dla dziecka ciekawe 

 • Są napisane lub przetłumaczone poprawną polszczyzną 

 • Są dostosowane do wrażliwości dziecka - nie wzbudzają niepokojów i lęków 

 • Promują pozytywne, godne do naśladowania wzorce zachowań 

 • Uczą szacunku wobec ludzi, innych istot, prawa 

 • Budują pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie .

 

Jeśli chcemy, by dzieci wyrosły na wykształconych, kulturalnych, mądrych i dobrych ludzi wychowujmy je w miłości do książek, codziennie czytając im dla przyjemności: w domu,  w przedszkolu lub  w szkole. O przyszłości naszego kraju zadecyduje poziom ludzi, których wychowujemy właśnie dziś.

 

14.12.2018m Nasze przedszkolaki spotkały się z autorem scenariuszy i bajek dla dzieci panem Wojciechem Krupą. Pisarz zaprezentował i czytał fragmenty swoich  utworów, zachęcając do ich przeczytania. Dzieci aktywnie  uczestniczyły w spotkaniu i z wielką  przyjemnością słuchały prezentowanej poezji. Upłynęło ono w bardzo miłej atmosferze. Dziękujemy za wizytę i zachętę do czytania książek. 

13.12.2018 Dzieci 6-letnie z grupy Pszczółki zaprezentowały przestawienie na podstawie wiersza J. Brzechwy "Żuk". Wszystkim oglądającym bardzo się podobało i na koniec nagrodzili oni naszych aktorów gromkimi brawami. 

13.12.2018 Dzieci z grupy Muchomorki były w Wytwórni Bombek "Damix". Właściciel pokazał i opowiedział im jak powstaje bombka i z czego jest wyrabiana. Przedszkolaki mogły tez przyjrzeć się dekorowaniu ozdoby choinkowej i co jest potrzebne do jej wykonania.

Copyright © 2015. Przedszkole Publiczne Nr 23 Rights Reserved.