^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00 - 7.00

Schodzenie się dzieci w sali maluchów, zabawy dowolne w małych zespołach oraz integrujące grupę.

7.00 - 8.00

Dalszy ciąg schodzenia się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy integrujące grupę, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, sprawność manualną, rozmowy kierowane na tematy podejmowane przez dzieci. Czynności opiekuńczo-wychowawcze, praca indywidualna, ćwiczenia ogólnorozwojowe Kontakty okolicznościowe z rodzicami, pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

8.00 - 13.00 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
8.00 - 8.15

Zabawa ruchowa (taneczna, ze śpiewem, inscenizowana) - grupy młodsze, ćwiczenia poranne - grupy starsze.

8.15 - 8.50

ŚNIADANIE- przygotowanie do śniadania, zabiegi sanitarno-higieniczne, czynności porządkowe. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

8.50 - 11.00

Zajęcia dydaktyczne, zabawy i zajęcia grupowe, w zespołach i indywidualne w Sali lub na powietrzu. Zabawy i zajęcia ruchowe według miesięcznych planów pracy. Zabawy dowolne i kierowane w ogrodzie, spacery po najbliższej okolicy, wycieczki. Prace porządkowe          i zajęcia wychowawczo - opiekuńcze według planu.

11.00 - 11.20

II ŚNIADANIE - przygotowanie do II śniadania, zabiegi sanitarno-higieniczne, czynności porządkowe. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

11.20 - 13.00

Grupy młodsze- relaksacja przy muzyce, słuchanie bajek, leżakowanie. Grupy starsze- Relaksacja przy muzyce, słuchanie bajek, utworów literackich i muzycznych. Zajęcia i zabawy na powietrzu lub w sali według miesięcznych planów pracy, zabawy dowolne lub organizowane.

13.00 - 13.30

OBIAD - przygotowanie do obiadu, zabiegi sanitarno ? higieniczne, czynności porządkowe. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

13.30 - 16.00

Przygotowanie dziecka do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, turniejach, imprezach artystycznych i okolicznościowych rozwijanie zainteresowań dzieci. Gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychiczny dziecka oraz umożliwiające mu właściwy rozwój emocjonalny i społeczny. Swobodne zabawy w wybranych kącikach tematycznych.

16.00 - 17.00

Przejście do sali maluchów zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy integrujące grupę, zabawy tematyczne, konstrukcyjne i manipulacyjne.

 

Copyright © 2015. Przedszkole Publiczne Nr 23 Rights Reserved.